Abildgården
Nyhedsbrev
Vælg:
17. februar 2014
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af


Mæslinger


17. februar 2014
Der er konstateret et tilfælde af mæslinger i Abildgården

Hvad du skal vide

Hvis et barn har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFRvaccineret,
kan barnet regnes for beskyttet mod mæslinger. De fleste voksne
født før 1975 vil have haft mæslinger og vil dermed være beskyttet mod sygdommen.
Vaccinationsprogrammet blev iværksat i 1987. Vaccinationsprogrammet
omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder gammelt,
og når det er 4 år gammelt. Det vil være muligt at fremrykke vaccinationen med
MFR vaccine til 12 måneders alderen i stedet for 15 måneders alderen.

Uvaccinerede børn og yngre voksne, regnes for at tilhøre den mest udsatte
gruppe for at få sygdommen. Børn op til 4 måneders alderen regnes for at være
delvist beskyttede mod mæslinger af antistoffer fra deres mor.

Mæslinger:

Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og
øjenirritation. Efter 3-7 dage får man et storplettet udslet, der breder sig ned
over kroppen. Man smitter indtil fem dage efter at udslettet er begyndt. Sygdommen
er normalt overstået efter en uges tid, men man er ofte træt og uoplagt
i længere tid bagefter. Komplikationer i form af andre infektioner, f.eks. lungebetændelse,
kan støde til. En alvorlig, men sjælden
komplikation er hjernebetændelse.


Hvad du skal gøre

Børn på 12 måneder og derover, som ikke er MFR-vaccinerede, anbefales vaccineret.
Også eventuelle søskende til børn i institutionen, der er uvaccinerede
og 12 måneder og derover anbefales vaccinerede. Yngre voksne, der ikke er
vaccinerede og ikke har haft mæslinger, bør ligeledes blive MFR-vaccineret.

Ved henvendelse til læge, både hvis barnet er sygt eller hvis der er behov for
henvendelse i relation til ovenstående, bedes det oplyst, at barnet kan være
mæslingesmittet og dette brev vises. Får et uvaccineret barn symptomer på
mæslinger, skal lægen telefonisk kontaktes, før evt. fremmøde for at undgå
yderligere smitte.

Venlig hilsen

Kåre Kristiansen
Embedslæge

[Brevdato]


Sagsnr. [Sagsnr.]/
Reference [Oprettet af]
T [Tlfnr.]
E [Afdeling e-mail]

 


7. januar 2014
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Nyhedsbrev Januar 2014

 

Godt nytår til jer alle, hermed årets første nyheder.

 

Info fra børnehaven:

Jane B og Mie, som begge før har været i Ønske Øen, er nu ansat her i Abildgården. Både Jane B og Mie er nu fast på Stjernestuen.

Udflytterbørnehaven er startet op den 6. januar. Børnene bliver hver dag hentet kl. 9:15. Det er vigtig at i er her til tiden, så børnene når med bussen. I skal være her senest kl 9.00.

Hvis ikke man når med bussen, er det muligt at aflevere sit barn i Koppelvænget, senest kl. 10:00, efter telefonisk henvendelse på 21 27 15 31.

Det er ikke muligt at aflevere sit barn hjemme i børnehaven, dette er der ikke resurser til.

Solstuen er afsted i lige uger, og Stjernestuen er afsted i ulige.

Det hele er nyt for os alle, så vi gør vores bedste for at det kommer til at køre rigtigt godt.

Hver anden fredag, hvor Solstuen er hjemme i institutionen, vil Frederikke have Storegruppen, hvor der vil være forskellige aktiviteter med de 4 største børn.

 

Info fra vuggestuen:

Den 15. januar starter den nye stue op. Den kommer til at hedde Spirestuen.

Ditte, Ingelise og vores nye pædagog Helle vil være fast personale på stuen.

William er startet på Æblekinderne i stedet for Ditte.

Årets første emneuge er i uge 8 og 9, og emnet vil være ”Personlige og Sociale Kompetencer”.

 

Det var alt for nu.

 

Hilsen

Abildgården.

 

11. september 2013
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013.

 

Så er sommeren ved at være forbi, håber at i har haft en rigtig god sommer, husk at have regntøj og gummistøvler med til jeres børn.

Vi har holdt personalemøde og vi forsætter med at lave månedsplaner for hver afdeling. I uge 43 er der i hele institutionen en emneuge som handler om emnet natur.

I løbet af sommeren har der været forskellige aktiviteter i hele institutionen.

I børnehaven har de bl.a. været på ture til legepladserne i nærmiljøet, badet i soppe bassinet, samt haft indianerdag med fjer på og indianersang ude på legepladsen.

I vuggestuen har nogle børn bl.a. været på posthuset, besøg på bondegården ovre i remisen, på kanal rundfart, på legepladser i området, samt på tur i det dejlige vejr på Christianiacykler.

I børnehaven er der kommet 2 nye voksne. Jackie som er praktikant i 3 måneder og Christian som er studerende 3 måneder. Vi byder dem begge velkommen til Abildgården.

Vi arbejder stadig videre på at børnehaven skal have en udflytterdel. Vi ved vi kommer til at få en plads ude i Kobbelvænget i Brønshøj inden for nogle måneder. Vi håber på at have mere information om udflytterdelen til forældremødet den 10. oktober.

Som i sikkert har set har der i forbindelse med at vi skal have en ekstra vuggestue stue fået bygget om, vi har fået lagt nyt gulv i garderoben og poleret gulvet på begge stuer, og snart bliver der sat en markise op på legepladsen og bygget om på toilettet.

Mvh

Abildgården.

 

7. maj 2013
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Nyhedsbrev maj 2013.

 

Kære alle

Så er foråret glædeligvis på vej, husk at give jeres børn solcreme på hjemmefra, så får de på her i institutionen efter frokost og efter behov.

Nyt fra børnehaven: Næsten alle de store børn er gået ud, og vi har fået en del nye små børn, vi ønsker de store børn held og lykke fremover og byder de nye børn et varmt velkommen til børnehaven J

Ayub er stoppet i børnehaven, men er stadig tilknyttet klyngen som vikar.

Børnehaven har bl.a. været på en del ture i nærmiljøet. Næste emneuge er sidst i maj, og kommer til at omhandle emnet, krop og bevægelse. Emneugerne er både i vuggestuen og i børnehaven.

Nyt fra vuggestuen: Der har været en masse ture. Nogle har været i Zoo og andre har været på nærmiljøets legepladser. Derudover har børnene været meget optaget af ansigtsmaling. Børnene har også malet hinanden nogle dage, hvilket har været til stor glæde for børnene.

Nu er vejret ved, at være godt, så vil vi begynde, at bruge vores Christianiacykler igen.

Med hensyn til sommerferie, så er der hængt lister op i afdelingerne i bedes svare senest den 10.5 hvornår jeres børn holder sommerferie.

Der vil fremover blive serveret mælk til frugt om eftermiddagen.

Det var alt for nu J

 

Hilsen personalet i Abildgården.

NB : Husk, at sætte kryds i kalenderen i d. 14 juni der er sommerfest kl. 15 -17.

28. januar 2013
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV                                                                                                         Januar 2013

 

Kære forældre,

Vi håber at I er kommet godt ind i det nye år.

 

Info fra vuggestuen:

Der er startet nye børn i vuggestuen, vi byder de nye børn samt deres forældre velkommen.

Der er gang i aktiviteterne i vuggestuen, der er ture ud af huset samt ture til Prismen hver uge. Hver uge har vi et rytmikhold og vi er startet op med at have bumletog igen med børnehaven. I næste måned vil der blive afholdt årets første emneuge, om ”sprog”.

Info fra børnehaven:

I børnehaven har vi fået en del nye børn dels fra vores egen vuggestue, dels børn udefra. De nye børn er så småt ved at vænne sig til at gå i børnehave. Der er faste aktiviteter i børnehaven hver dag, og i februar måned vil der være emneuge om kultur og kulturelle udtryksformer. Hvor vi blandt andet vil være kreative på forskellige måder, ved at gå ud i naturen og finde redskaber som vi vil bruge her i børnehaven. Vi vil læse bøger om forskellige kulturer og tale om dem.

Marilou er forsat sygemeldt grundet graviditet, Frederikke er i Marilous barsels vikariat frem til dec. 2013. Frederikke er udannet pædagog, og har arbejdet i en børnehave i Tårnby i to år. Ingelise er fortsat sygemeldt, Karin er fortsat i Ingelises stilling. Birgitte er sygemeldt på ubestemt tid, Bjarne fra Ønske Øen er konstitueret pædagogiskleder.

Der er sket en ændring i lukkedagene, vi havde skrevet d. 12. april, men det er ændret til d. 19. april. Der er uddelt nye sedler til alle om lukkedage for 2013.

 

24. januar 2013
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
Lukkedage i 2013 for børnegården:
1. januar nytårsdag
19. april - pædagogisk dag
1. maj
1o. maj
5. juni
25. oktober -  pædagogisk dag
24 december
27 december
30 december
31 december.

Helligedage 2013.
28. marts-skærtorsdag
29. marts langfredag
1. april- 2. påskedag
26. april-bededag
9.maj- kr.Himmelfart
20. maj- 2. pinsedag
17. januar 2013
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

 Kære forældre,

 

Her får i nogle vigtige datoer for arrangementer i 2013.

 

8. februar- fastelavn for børnene.

14. juni- sommerfest kl 15.00-17.00.

10. oktober- Forældremøde kl 17.15-19.15

4. december- julefest 15.00-17.00. 

Hilsen personalet i Abildgården.

4. december 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV DECEMBER 2012

 

Kære forældre, her er nyt fra Abildgården.

 

Info fra børnehaven:

I december måned holder vi julerundkreds hver dag, her synger vi julesange, tænder kalenderlys og læser en julehistorie. Vi klipper og klistre julepynt og pynter op på stuerne.

De store børn øver lucia, hver dag sangen, som de skal ”optræde” med til vores julefest d. 13 december.

 

Info fra Vuggestuen:

I vuggestuen holder vi jo som vanligt morgensamling. I hele december måned synger vi julesange og hver stue har hver deres traditioner. Vi taler om nisser og om sne. I december skal vi lave julepynt og julegaver.

 

Info om mælk i institutionen:

Børnene får vand i stedet for mælk til maden, da mængden af grønsager der serveres, indeholder kalk, som dækker barnets behov.

 

Vi holder julefest d. 13 december kl. 16 til 18, information hænger i vuggestuen og i børnehaven.

 

God december måned til jer alle.

Hilsen personalet i Abildgården.

25. oktober 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Nyhedsbrev

Abildgårdens børnehave står overfor en  ændring og omstrukturering. Børnehaven er på nuværende tidspunkt normeret til 34 børn, hvilket vil sige, at det er en lille børnehave, dette påvirker økonomien som derfor kunne have været bedre. I samråd med Københavns kommune arbejder vi derfor hen imod, at der skal være én vuggestue bestående af 42 børn og omkring 44 børnehavebørn, som i fremtiden vil bestå af en udflytter del. Det vil altså sige en børnehave gruppe på 44 børn, hvoraf de 22 er hjemme og de resterende er i udflytterdelen, altså ude af huset. Det vil naturligvis gå på skift og det ønskes, at alle børn bliver en del af udflytterdelen såvel som hjemmedelen. Hver dag vil der komme en bus og afhente de børn, som skal i udflytterbørnehaven, som muligvis ligger i Brønshøj. Brønshøj ligger ca. 30-40 min kørsel fra amager så det må siges at være forholdsvis tæt på.

 En udflytterbørnehave har længe været et efterspurgt alternativ samt ønske fra mange i forældregruppen og vi glæder os til at dette nu bliver en realitet. Der vil naturligvis altid være udfordringer og problemer i forhold til omstruktureringer, men vi er ved godt mod og håber at alle ser det som en glædelig udvikling, som gavner institutionen og ikke mindst jeres børn.

Vi arbejder på at disse ændringer vil træde i kraft i løbet at næste år. Der er stadig mange praktiske ting, som skal ordnes. I samarbejde med forældrerådet, vil vi give jer relevante informationer undervejs. Vi glæder os til at gå spændende og nye tider i møde med jer og jeres børn. Når alt er kommet på plads vil i blive indkaldt til et ekstra ordinært forældremøde. Har i spørgsmål bedes i henvende jer til Walter, Birgitte eller Jeannie.

Med venlig hilsen

Forældrerådet og Abildgården.

3. september 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV SEP 2012.

 

Kære Forældre,

Her er nyt fra Abildgården.

 

Først en stor tak til de forældre, der har været her på en arbejdsdag, og malet på vores legeplads så den er blevet super flot at se på. Tak for det store arbejde i har udført.

 

Nyt fra køkkenet: Vi har i Ønske øens køkken fået en ny køkkenleder, som hedder Kristina og Marc er ny køkkenmedhjælper, velkommen til dem begge.

 

Nyt fra børnehaven: Gitte har sagt sin stilling op, og har søgt nye udfordringer. Der vil ikke blive ansat en ny pædagog for Gitte, da vi ikke har fuldt børnetal i børnehaven. Vi ønsker Gitte held og lykke med sit nye job.

 

Børnehaven har afholdt emneuge om emnet sociale kompetencer. Børnene har bla løst opgaver sammen, ved at feks flytte sand sammen, grave efter guld, lagt puslespil, leget med bold. Samt malet to og to på plader sammen. Ugen blev sluttet af med at lave pizza sammen.

 

Nyt fra vuggestuen: Ditte er tilbage efter endt barselsorlov, og er startet inde på æbklekinde stuen. Velkommen tilbage til Ditte. I vuggestuen har der været ture til bla zoologiskhave, stranden, rødegårds legeplads, og  tur til amager centret og fakta for at handle. Vuggestuen er ved at planlægge en emne uge med emnet sociale kompetencer.

Det var alt for nu.

Mange hilsner fra Abildgården.

9. juli 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af


 

NYHEDSBREV Juli 2012

 

I juni måned har vuggestuen haft fokus på naturen, de har blandt andet været på stranden hvor børnene har plukket blomster og tang.

 

Så har der været ture til zoologisk have, cinemateket og en indkøbs tur på amagerbrogade, for at købe legetøj. Hver torsdag har der været rytmik, med rytme Grete sange og børnene er rigtige gode til at synge med og danse. Nogle af børnene har også postet breve, i en hjemmelavet postkasse som er på blomsterstuen.

 

 

Børnehave nyt:

 

I børnehaven har der været emne uge om emnet krop og bevægelse, vi har startet dagen med opvarmning med rytmik og øvet sange som børnene optrådte med til vores sommerfest. Ugen blev sluttet af med olympiaden, hvor børnene havde stafet med spande med sand, ske med æg på, samt cykelløb. Børnehaven har været på ture i nærmiljøet og brugt de mange gode legepladser. Vi har været med ønske øen´s børnehave i Harreskoven, og dette forsætter vi med efter sommerferien. (i får besked når jeres barn skal med i skoven)

 

De børn som har brug for pasning i ugerne 29 og 30, har alle fået et infobrev om praktiske oplysninger om ønske øen.

 

 

 

 

 

PERSONALE INFORMATION:

 

Adisa som har været i et barselvikariat på bamsestuen, har sidste dag hos os d.13.7. Adisa har fået en stilling i vuggestuen Ønske Øen. Vi ønsker Adisa alt held og lykke og siger tak for et godt samarbejde. Meryem har ønsket at komme ind og arbejde på bamsestuen, så hun starter på bamsestuen efter sommerferien. Så Mette og Meryem vil være fast personale på bamsestuen.

 

På æblekindstuen starter Ditte d. 30.7. efter endt barselorlov som pædagogmedhjælper. Så på æblekindstuen er Mia, Lisette og Ditte det faste personale på æblekindstuen. Vi byder Ditte velkommen tilbage til Abildgården.

 

Det var alt for nu, god sommer til jer alle.

 

Hilsen Abildgården

 

30. maj 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV MAJ/JUNI 2012.

Nyt fra børnehaven:

Vi har sagt farvel til de fleste skolebørn. Vi ønsker dem alt held og lykke fremover. Der har været emneuge med emnet natur, hvor vi har plantet blomster, fundet små dyr samt talt og tegnet om vejrskiftet. Vi forsætter med ture til legepladser i nærområdet.

I børnehaven er vi begyndt at tage i hareskoven en gang om ugen med ca. fem børn, de børn som skal afsted næste gang får besked af personalet.

Nyt fra vuggestuen:

Der har også her været emneuge om natur. Vi har plantet frø, været ude og finde små dyr, samt læst i bogen ”Børnenes plantebog” og lavet tegninger om vejret.

Vuggestuens ældste børn har rytmik, hver torsdag, hvor vi primært bruger den anerkendte ”Rytme Grethe”.

Info fra hele Abildgården:

Husk at give jeres barn solcreme på hjemmefra. Institutionen har solcreme til brug om eftermiddagen.

Børnene leger med vand når vejret er til det. Husk skifte tøj til jeres børn.

Der hænger madplaner på hver afdeling for to uger af gangen.

På legepladsen er der kommet en hylde op med sprit til hænderne, så der er mulighed for at forældrene kan få sprittet hænderne når børnene bliver hentet.

De forældre, hvis børn skal passes i uge 29 og 30, får snarest et informationsbrev herfra.

Det var alt for nu, forsat god sommer.

 

Hilsen Abildgården.

 

24. maj 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
Kære Forældre,

Så virker vores telefoner helt igen.

Husk at give jeres barn solcreme på hjemmefra, så giver vi børnene på efter frokost. I må også meget gerne medbringe en kasket eller en solhat.

Husk Husk:

Sommerfest for børn og deres forældre den 22 Juni kl : 16 - 18.

Alle forældre skal have en ret mad med til en fælles buffet.

Der kommer opsalg op i børnehaven og vuggestuen.

Hilsen fra Abildgården.
14. maj 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Kære forældre,

Telefonen virker ind til vores kontor nu.

Hilsen

Abildgården.

11. april 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Nyhedsbrev April 2012

Nyheder fra Abildgården

Først og fremmest, ny information omkring lukkeugerne, eftersom lukkeugerne 29 og 30 er afskaffet fra kommunal side, får i forældre får en ny sommerferieseddel, som I bedes udfylde så vi kan se om i stadig ønsker at fastholde de ferieønsker, som I tidligere har givet besked om.

I børnehavnen har vi holdt afslutningsfest for de store børn, som skal starte i skole efter sommerferien. Det var en rigtig fin fest. Vi lavede skattejagt og dansede til farverige discolys. En stor tak til jer, som kom med mad, bordpynt og slik. Vi ønsker både børn og forældre alt held og lykke fremover.

Musseref som før har været vikar på æblekindstuen arbejder nu i køkkenet. Vi er glade for at have hende tilbage i huset.

Nu er vejret begyndt at mildne lidt og solen har allerede givet os mange gode timer. I vuggestuen har vi benyttet disse dage ved, at køre dejlig lange ture på Christiania cyklerne. I børnehavnen har vi været på mange ture til forskellige legepladser såsom Bredegrund og Lergravsparken legeplads.

I den kommende uge vil Børnehaven arbejde fokuseret med naturfænomener dette er et af emnerne fra læreplanerne. Vi glæder os til at komme i gang med projektet.

Sidst vil vi nævne igen, at der IKKE må være snore i jeres børns tøj. Og så er det glædeligvis ved at være tid til at I gerne må smøre jeres børn med solcreme hjemmefra J

Mange forårs hilsner fra os alle i Abildgården.

 

 

26. januar 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
Kære forældre her er nogle vigtige datoer.

Fastelavn 20.02.2012

Sommerfest 22.06.2012

Forældremøde 23.10.2012

Julefest    13.12.2012.

Hilsen personalet.
25. januar 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
Der er desværre lus i institution derfor beder vi jer om at tjekke jeres børn. Det er rigtig vigtigt, hvis vi skal komme det til livs.
24. januar 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Nyhedsbrev                                                                                         Januar 2012

Kære forældre

I ønskes et godt nytår

Så er det tid til årets første nyhedsbrev. Vi har afholdt det første forældrerådsmøde. Anne, som er mor til Magnus og Christoffer og Annette, mor til Thor er blevet valgt til at sidde i forældrebestyrelsen. Forældrerådet består desuden af Hanne, mor til Ida og Sara, Tanja, mor til Sander og Mia, mor til Oscar. Vi ser frem til et spændende samarbejde med det nye forældreråd. Dernæst vil vi informere om, at det er muligt at sende mail, hvis I skal melde Jeres barn syg eller fri.

Vi fortsætter det gode arbejde med at lave månedsplan på den enkelte stue. Derudover er der planlagt seks emneuger, som afvikles i løbet af året. Disse indeholder læreplanernes seks fokuspunkter. Se månedsplanerne på tavlerne.

Lukkedage for 2012 er nu lagt ud på hjemmesiden.

Den. 1. feb. starter Cornelia i børnehaven på Solstuen og Alba starter i vuggestuen på Blomsterstuen.

Vi må igen påminde om, at det er vigtigt at holde sit barn hjemme når barnet er sygt. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.  Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.        

Personaleinformation:

Vi har tre tilkaldevikarer i huset, som er Ayub, Kristina og Josefine.  1.feb. starter Mia på Æblekindestuen. Mia er nyuddannet pædagog og har tidligere været i praktik i Ønske Øen. Vi byder Mia velkommen. Den 1.feb. Starter Helle på Blomsterstuen igen. Helle har været på uddannelsesorlov i et år, hvor hun har læst til pædagog. Helle vil i de næste to år have fri hver torsdag. Kristina vil være fast på blomsterstuen om torsdagen. Vi byder Helle velkommen tilbage.

Derfor skal vi sige tak for denne gang til Line og Müserref. Vi har været meget glad for, at have dem i huset.

Hilsen fra Abildgården.

20. januar 2012
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Lukkedage

 

LUKKEDAGE OG FERIER FOR 2012

Torsdag den 5. april til mandag 9. april – påskeferie

27. april - LUKKEDAG

1. maj - Lukke

Fredag den 4. maj – Bededag - Lukke

Torsdag den 17. maj - Kr. Himmelfartsdag - Lukke

Fredag den 18. maj - LUKKEDAG

Mandag den 28. maj – 2. pinsedag

Tirsdag den 5. juni – Grundlovsdag

Fredag den 14. september - LUKKEDAG

Fredag den 23. november - LUKKEDAG

Mandag den 24. december - Lukke

Tirsdag den 25. december - Lukke

Onsdag den 26. december – 2. juledag - Lukke

Tirsdag den 27. december til fredag den 31. december – LUKKEDAGE (3)

SOM EN DEL AF BESPARELSEN PÅ BUDGETTET 2012 VIL VUGGESTUERNE, BØRNEHAVERNE OG FRITIDSHJEMMET  OGSÅ VÆRE LUKKET I UGE 29 OG 30.

 

12. december 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV DECEMBER 2011.12.05

 Så er det tid til et par nyheder herfra.

Victor og Denia starter begge i børnehaven i December måned. Vi byder dem velkommen til børnehaven.

Der er startet to nye børn i vuggestuen, Mathias på bamsestuen og Elias på blomsterstuen. Vi byder børn og forældre velkommen til Abildgården.

På æblekindestuen er Muserref vikar året ud. Iben stopper som pædagog i vuggestuen, vi har nu fået ansat en ny pædagog på stuen som starter 1 februar. Vi byder Mia velkommen til huset.

Vi holder vores årlige julefest d.13 december kl. 15 til 17. Vi skal hygge med æbleskiver og gløgg, og de store børn går Lucia, og de mindre børn synger en julesang for os, vi glæder os til en hyggelig eftermiddag sammen med jer.

Vi har lukket mellem jul og nytår. Vi er her igen den 2 Januar 2012.

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul, samt et godt nytår.

Mange hilsner fra os alle i Abildgården.

 

 

 

 

 

 

15. november 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
KÆRE FORÆLDRE...Så er der dato for vores årlige julefest.

DEN 13 DECEMBER KL: 15-17.00.

Vi skal julehygge med lidt underholdning og gløgg og æbleskiver.

Mange hilsner

Abildgården.
7. oktober 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
NYHEDSBREV OKTOBER 2011.

Kære forældre så er det tid til endnu et nyhedsbrev.

Vi holder vores årlige forældremøde den 15 november, tilmelding sker på stuerne.

Til forældremødet vil der blive fortaget valg til bestyrelsen, så vi håber at nogen af jer er interesserede i bestyrelsesarbejdet og har lyst til at stille op til valget. Mere information sker til forældremødet.

Vi har ansat en ny køkkendame, som er i løntilskud 37 timer om ugen, vi byder Janelie velkommen til Abildgården. Janelie hjælper med praktisk køkkenarbejde her i huset, og er udover dette tilknyttet det store køkken i ønske øen.

Påklædning: Det er nødvendigt at jeres børn har ekstra tøj liggende i gardaroben, da vi storet set er ude hver dag og i alt slags vejr. Husk at skrive navn i jeres børns tøj. Så er det også tid til hjemmesko.

For de børn som skal starte i børnehaveklassen 2012, er der et informationsmøde om"brug folkeskolen" den 2 november kl 15.00 til 16.45 i enveloppen ved Stadsgraven 11-13. Alle er meget velkomne.

Personale information: Miia har valgt at opsige sin stilling som pædagog i vuggestuen. Vi ønsker Miia held og lykke fremover.

Det var alt for denne gang.

Hilsen Abildgården.
7. oktober 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
FORÆLDREMØDE DEN 15 NOVEMBER KL 18.00 til 20.00.

Kære forældre så er det tid til vores årlige forældremøde i Abildgården.

Vi starter med information fra ledelsen.

Valg til bestyrelsen.

Derefter går vi ud på stuerne, hvor der vil være information om dagligdagen og kommende aktiviteter.

Tilmeld jer venligst på jeres barns stue.

Mange hilsner fra Abildgården.
23. september 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
KÆRE ALLE FORÆLDRE.

Forældremødet den 5  oktober er aflyst.

Vi vender tilbage med en ny dato snarest.

Mange hilsner ledelsen.
6. september 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
FORÆLDREMØDE DEN 5. OKTOBER KL: 17.30-19.00.

Dagsorden for forældremødet:

Information fra ledelsen

Valg til forældrerådet

Vuggestue og børnehave informerer om aktiviteter for resten af året.

Husk et tilmelde jer til forældremødet, på jeres barns stue senest den 3. oktober.

Mange hilsner Abildgården.
9. august 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV august 2011.

Velkommen tilbage til Abildgården efter lukkeugerne 29-30. Håber i har haft en rigtig god sommerferie.

Der er startet to nye pædagoger inde i børnehaven. Gitte er startet på solstuen og Inge Lise på stjernestuen. Vi byder dem begge velkommen til Abildgården.

Miia har efter længere tids sygdom, valgt at opsige sin stilling som pædagog i vuggestuen. Vi ønsker Miia alt held og lykke fremover

På blomsterstuen er Lisbeth pædagog, og Line og Louise bliver på stuen indtil Helle kommer tilbage til februar 2012.

Mange hilsner Abildgården.

7. juli 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af Jeannie
Kære forældre.

Hermed information for de forældre hvis børn der skal passes i ugerne 29-30. I skal aflevere jeres børn i ønske øen på 1 sal. Der vil være morgenmad indtil kl 8.00. Børn fra Abildgården følger vores åbningstider man-tor: 6.45-17.00 fre 6.45-16.00.

Der vil blive serveret rugbrød hver dag til frokost i begge uger.

Iben, Mette, Johanna og Marilou fra Abildgården vil være personet i ønske øen i de to uger, samt 2 voksne fra ønske øen.

Ønske øens tlf er :32589003

Husk at medbringe skiftetøj til jeres børn samt en solhat og solcreme.

Vi åbner i Abildgården igen mandag den 8.august. Vi glæder os til at gense jer alle og ønsker jer en rigtig dejlig sommer.

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte Birgitte eller Jeannie.
20. juni 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV JUNI 2011.

Så er det tid til endnu et nyhedsbrev.

Først en stor tak til de forældre som var med til ”rengøringsdagen” tusind tak for jeres store indsats.

Vi har fået ansat to nye pædagoger til børnehaven. Gitte som er nyuddannet starter den 1. Juli og Ingelise med mange års erfaring med børnehave børn starter 1. August. Vi byder dem begge velkommen til Abildgården.

Vi har i personalegruppen besluttet at vuggestuebørnene tilbydes et stykke rugbrød hver dag ved 9 tiden.

De børn som skal være her i ugerne 29 og 30 kommer på et besøg hos ønske ø´en inden uge 29.

Vi skal snarest have besked om hvornår jeres barn holder den 3 uges ferie, for dem som kun har givet besked om to ugers sommerferie. Da personalet også skal holde sommerferie og vi skal planlægge tider og vikarer.

Tak til de forældre som har givet institutionen tøj, legetøj og voksduge.

Husk solhatte til jeres børn og give jeres børn solcreme på hjemmefra om morgenen.

Mange hilsner personalet i Abildgården.

 

 

 

8. juni 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af Jeannie
KÆRE FORÆLDRE,
Vi har i ledelsen/personalegruppen haft vendt ønsket om at genindføre formiddagsmaden i vuggestuen. Vi er nået frem til at børnene tilbydes et stykke rugbrød og vand hver dag ved ni tiden.

Med mange sommer hilsner
Personalet.
8. juni 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Tusind tak for jeres store indsats på "rengøringsdagen" d.21.5.11. Alle er meget tilfredse med jeres arbejde. Mange hilsner fra os alle i Abildgården.
3. maj 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

NYHEDSBREV MAJ 2011

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Abildgården. Solen er endelig kommet; husk derfor, at give jeres børn solcreme på hjemmefra. Så giver vi børnene solcreme på efter frokost her i institutionen. Husk en solhat til jeres børn.

Nyt fra køkkenet: Liv er stoppet. Vi får i de næste måneder mad fra ønske øens køkken.

Nyt fra vuggestuen: Katja og Louise er fortsat vikarer maj måned med. Fra mandag den 9. Maj bliver der ikke serveret formiddagsfrugt mere i vuggestuen, grunden til dette er fordi vi ofte oplever at børnene ikke spiser frugten grundet de lige har spist morgenmad i vuggestuen eller hjemmefra. Dog kan de børn som er sultne kl. 9 stadig godt få noget af spise. Dette giver os også mulighed for at komme tidligere ud af huset.

Nyt fra børnehaven: Velkommen til de nye børn og farvel til de store børn som er startet på fritidshjem. Vi har i børnehaven besluttet at holde en ”pause” med legetøjsdagen, da vi synes at det på det seneste har skabt en del uro og konflikter med medbragt legetøj. Så fra og med fredag den 13. maj er det ikke længere tilladt at tage legetøj med hjemmefra.

Børnene vil stadig et par dage om uge sommeren over være opdelt i alders grupper.

Personale info: Sofie skal ud og rejse og stopper derfor i børnehaven den 30. maj.  Johanna har opsagt sin stilling, da hun skal flytte tilbage til Tyskland, så Johannas sidste dag i børnehaven er den 30. juli. Vi vil savne Johanna og Sofie så vi ønsker dem alt held og lykke. Vi skal derfor have ansat to nye pædagoger i børnehaven. Det var alt for nu. Forsat god sommer

Hilsen Abildgården.

 

2. maj 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af

Skrivelse fra forældrebestyrelsen i Abildgården18. april 2011

Kære forældre i Abildgården,

Som I sikkert ved, er Abildgården pr. 1. januar 2011 sammenlagt med Ønske Øen i en såkaldt ”klynge”.

Denne sammenlægning lægger op til en hel del ny organisering intern i den nye klynge; der er to virksomhedskulturer der skal fusioneres, der skal laves en fælles overordnet politik for det pædagogiske arbejde – herunder fælles pædagogiske metoder o.l.

I forlængelse af ovenstående, samt som følge af de nye besparelser og den sidste turbulente tid i især vuggestuen med sygemeldte medarbejdere, har vi i forældrebestyrelsen søgt efter løsninger for hvordan vi kan bidrage til at lette de daglige udfordringer og bedre hverdagen både for pædagogerne – og ikke mindst for vores børn. I den forbindelse, er der organiseret følgende:

Fælles rengørings/reparationsdag lørdag den 21. maj 2011 fra kl. 10:00-13:00 (kun for Abildgården)

Formålet med denne dag er:

1.       at nedbringe sygdom/allergiudbrud blandt børnene og personalet – og generelt bedre hygiejnen internt.

2.       at reparere en række småting på stuerne (såsom stole/stoleben o.l.) – ting som pædagogerne som følge af besparelserne ikke længere kan prioritere medmindre tiden tages fra børnene.

3.       at vi som forældre generelt kan bidrage til et bedre fysisk miljø for vores børn – og sætte ansigter på hinanden i processen.

Alle opgaver er af lettere art og vil fx bestå af: vask og rensning af legetøj, rengøring af stuen, vask af sofabetræk, desinficering af børnetoiletter o.l.

I forældrebestyrelsen er det vores fornemmeste opgave at være talerør for forældrene, og være bindeleddet mellem institutionen og forældrene. Vi har også til opgave at viderebringe relevante informationer til forældrene – samt gøre opmærksom på de forhold som institutionen er underlagt og arbejder under.

I kraft af de nye besparelser, har institutionen (læs: vores børn) mere brug for vores hjælp end nogensinde.

Se derfor på ovenstående som noget du gør for dit barn – og for børnene generelt.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

13. april 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
NYHEDSBREV APRIL 2011.

Vi er nu kommet et stykke ind i det nye år som klyngeinstitution. Pga af nye arbejdsopgaver i forbindelse med, at vi nu er en klyngeinstitution har vi besluttet at Jeannie ikke længere er fast på solstuen. Dette giver nogle flere ressourcer i hverdagen til hele huset da Jeannie er "flyver" og derfor bedre kan være tovholder, og bla forbedre informationer i huset. Der vil på vores hvide tavler i huset være information om hvis det faste personale er væk, og hvem der så er vikar på stuerne.
Sofie er nu fast medhjælper på solstuen frem til juni, hvor vi så skal have en uddannet pædagog.

På grund af sygdom af personalet på bamsestuen er Mette nu fast stuepædagog og Katja er fast vikar. På blomsterstuen er Lisbeth stuepædagog, Adisa er medhjælper og Louise er vikar på stuen.
Der er lavet en aktivitetsplan for hver stue, der kan dog forekomme ændringer.

Så har vi en dato for vors sommerfest fresag den 10.06.2011.

Så er skolebørnene så småt begyndt at starte på fritidshjem, og i den forbindelse har vi holdt en "farvel"fest for dem. Vi siger tak for nogle gode år, og ønsker alle skolebørnene held og lykke fremover.

Så håber vi på et solrigt forår så vi rigtig kan komme ud og bruge vores legeplads.

Med venlig hilsen personalet.
5. april 2011
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af
Kære forældre.

På grund af en del sygdom blandt personalet, og samlægningen med Ønske Øen har vi været under stort pres.
Ledelsen er nu  igang med at lave en bedre struktur. Vi fremlægger det for personalet og forældre bestyrelsen på mandag d.11.04.11.
Det kommer selvfødelig til at tage et stykke tid med at implematere og ændre strukturen.
Vi arbejder på at vores hverdag her i abildgården kommer til at fungere optimalt mht. personale, aktivitter osv
Der kommer snarest et nyhedsbrev med mere informationer.

Hilsen

Jeannie - Birgitte - Walter
12. oktober 2010
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af Søren
Renovering af legeplads

Her i oktober begynder håndværkere på en gennemgribende renovering af vores legeplads.

Hele legepladsen vil blive ændret med nye sjove og udfordrende muligheder for vores børn.

Vi regner med at renoveringen er klar i år.

Ovenfor kan du downloade tilbuddet fra Elverdal A/S som er leverandør.6. maj 2010
æblekinderne, bamsestuen, Blomsterstuen, Stjernestuen, Solstuen
Skrevet af Birgitte

Københavns kommune beslutttede i går at, der skal spares 350 mill. kr.

Jeg har ikke modtaget noget fra kommunen. Og ved kun hvad jeg har læst i dagspressen, og hørt igennem BUPL.

I kan finde infomation på KFO's hjemmeside ( københavns forældre org.)
og de har oprettet i en gr. på facebook, der hedder " Nej !til nye massive nedskæringer på børneområdet i København".Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Abildgården | Moselgade 24-26 | 2300 Kbh S  | 32584841  | abildgaarden@abildgaarden.net
Gør denne side til din startside